ปัจจุบันคุณใช้ E-mail ติดต่อสื่อสารในการทำงานใดมากที่สุด

@ hotmail.com - 38.1%
@ yahoo.com - 2.4%
@ gmail.com - 45.2%
@ health.moph.go.th - 7.1%
@ moph.mail.go.th - 4.8%

Total votes: 42
The voting for this poll has ended on: January 1, 2015
บริการระบบประชุมทางไกล(e-Conference) กระทรวงสาธารณสุข
Created with Highcharts 3.0.0ระบบ Vdo Conference (Polycom): 5: votesระบบ Web Conference (True): 3: votesHighcharts.com
ระบบ Web Conference (True)
ระบบ Vdo Conference (Polycom)
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ของ รพ.บ้านผือ เพียงใด

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด

พอใจมากที่สุด - 0% จำนวน คน
พอใจมาก - 0% จำนวน คน
พอใจปานกลาง - 0% จำนวน คน
พอใจน้อย - 0% จำนวน คน
พอใจน้อยที่สุด - 0% จำนวน คน

Total votes:
The voting for this poll has ended on: 2023-04-02 16:32:08